ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ติดต่อสอบถาม
เบอร์ติดต่อ0813028782
โทร0847567468
ติดต่อสอบถาม
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์
เบอร์กลาง


แพ็คเกจเกาะสมุย เดินทางทุกวัน
เกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
แพ็คเกจทัวร์ ออกเดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
เกาะสมุย ปะการังงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาว แหล่งมะพร้าวที่สมบูรณ์ ดินแดนสวรรค์กลางอ่าวไทย ด้วยความ
สวยงามของธรรมชาติชายหาดและทิวมะพร้าวที่มีอยู่รอบเกาะ เป็นมนต์เสนห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
ด้วยสีสรรและบรรยากาศที่น่าประทับใจของชายหาดแต่ละแห่ง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ดินแดนถิ่นมะพร้าว
แห่งนี้ไม่เคยร้างไร้นักท่องเที่ยวเลย ประกอบกับกิจกรรมรอบเกาะสมุยมีให้เลือกมากมาย ด้วยความเป็นดินแดนสวรรค์กลางอ่าวไทย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสัมผัสเกาะแก่งต่างๆได้ภายในวันเดียว เช่น เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะแตน และอีกมากมายที่มีกิจกรรมรอให้ท่านได้มาเยือนอย่างประทับใจ
โปรแกรมพิเศษสุดของเกาะสมุยสำหรับผู้รักธรรมชาติทางทะเล 

วันแรก        รับคณะตามที่ลูกค้ากำหนดการเดินทางมาถึง 
                  1.สนามบินสุราษฏร์ธานี - ท่าเรือดอนสัก - เกาะสมุย - โรงแรม
                     ราคารถตู้ปรับอากาศ    รับ-ส่ง  คันละ  4,800  บาท 
                     ราคาตั๋วเรือไปเกาะสมุย รับ-ส่ง  ท่านละ  300  บาท
                  2.สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี - ท่าเรือดอนสัก - เกาะสมุย - โรงแรม
                     ราคารถตู้ปรับอากาศ    รับ-ส่ง  คันละ  4,800  บาท 
                     ราคาตั๋วเรือไปเกาะสมุยรับ-ส่ง  ท่านละ   300  บาท
                  3.รถทัวร์ปรับอากาศสุราษฏร์- ท่าเรือดอนสัก - เกาะสมุย - โรงแรม 
                     ราคารถตู้ปรับอากาศ    รับ-ส่ง  คันละ  4,800  บาท 
                     ราคาตั๋วเรือไปเกาะสมุยรับ-ส่ง  ท่านละ   300  บาท
                  4.สนามบินเกาะสมุย (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) -โรงแรม
หมายเหตุ     ท่านที่เดินทางจากสุราษฏร์ ถึงเกาะสมุยเที่ยง สามารถซื้อทัวร์ครึ่งวันรอบเกาะท่านละ 800 บาท

วันที่สอง       เลือกโปรแกรมท่องเที่ยว 1 โปรแกรม

                   1. ทัวร์รอบเกาะ รถตู้รับจากโรงแรม เริ่ม 09.00 น.ถึง 13.00 น. 
09.00           นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  เที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบเกาะสมุย
                   ผ่านชมบ่อผุด 
สัมผัสชีวิตชามเกาะ สักการะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อสิริมงคลนำท่านสู่  จุดชมวิว
                   ทิวทัศน์ที่งดงามของ
หาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่
                   ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่าง
พิสดาร หินตา – หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว
                   นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่ง
น้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย
                   ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของ
แมกไม้นานพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
12.00           รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 1 
                   หลังอาหารแวะซื้อของฝาก
“ ตลาดหน้าทอน“ เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
ตามอัธยาศัย

13.00           กลับถึงที่พัก 

                   2. ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ ทะเลใน วิวพ๊อย
07.00 น.       อาหารเช้าที่รีสอร์ท มื้อที่ 1 หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน
08.30 น.       ลงเรือสำราญเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง มีอาหารเช้าบริการบนเรือ
10.30 น.       ถึงเขตอุทยานฯ ขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาพหมู่เกาะ
                   42 เกาะเรียงรายอยู่บนผิวทะเลสีคราม นำชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำบัว สนุกสนานกับ
 เกาะวัวตาหลับ  จุดชมวิวหมู่เกาะอ่างทอง 
                    เล่นน้ำ ดูปะการัง อาบแดด หน้าชายหาด
12.30 น.        นำคณะขึ้นเรือ รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ มื้อที่ 2 พร้อมออกเดินทางสู่ เกาะแม่เกาะ
                    ชม เกาะสิงห์โต เกาะลิง และเกาะแก่งมากมาย มีรูปลักษณ์โดดเด่นของเขาหินปูน
13.30 น.        ถึงเกาะแม่เกาะ นำคณะลงเรือเล็กเข้าสู่ อ่าวในเขตอุทยานฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
 เกาะแม่เกาะ  ทะเลในที่ เกาะแม่เกาะ  
                    นำคณะชม ทะเลใน เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติโอบล้อมด้วยเขาหินปูน มีอุโมงใต้น้ำเชื่อมต่อกับ
                    ทะเลเปิด สันนิษฐานว่าเกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนทำให้ส่วนยอดจมหายไป
15.30 น.        สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่เกาะสมุย ระหว่างทางแวะชม เกาะหินปูนต่างๆที่เรียงราย
                    งดงามอย่างลงตัว  บริการน้ำส้มคั้นและอาหารว่าง
17.00 น.        กลับถึงท่าเรือ  นำคณะขึ้นรถเข้าที่พัก
                    3. เกาะเต่า เกาะนางยวน เลือกโปรแกรมนี้เพิ่มจากราคาท่านละ 1300 บาท

07.00 น.       อาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะขึ้นรถเดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 น.       เรือสปีดโบ๊ทออกจากท่าเรือสู่ เกาะเต่า นำคณะดำน้ำดูปะการังที่อ่าวผักบุ้ง และอ่าวเทียน
  
                   นำชมปะการังหลากชนิดที่งดงามพร้อมชมปลานีโม่กับดอกไม้ทะเล
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 น.       
นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะนางยวน เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีเวลาสบายๆให้ท่าน

                   ได้พักผ่อนอริยาบทบริเวณชายหาดสามเส้า ของเกาะนางยวน ได้เวลาอำลาเกาะนางยวนด้วยความ

                   ประทับใจ
17.00 น.       กลับถึงท่าเรือเกาะสมุย นำคณะส่งโรงแรม
หมายเหตุ  สำหรับคืนที่มีFULLMOON PATY หาดริ้น เกาะพะงัน ท่านสามารถจองตั๋วเรือไป-กลับ
              ร่วมงานปาร์ตี้ตามอัธยาศัย เรือออก 20.00 และเรือกลับ 02.00 เป็นต้นไป

วันที่สาม        โรงแรม - ท่าเรือเฟอร์รี่ย์ ท่าเรือดอนสัก สุราษฏร์ กรุงเทพฯ
07.00 น.        อาหารเช้ามื้อที่  โรงแรมเช็คเอ๊า 11 โมง ส่งสนามบินสมุยตามเวลาเครื่องบินก่อน 1.30 ชม.
                    หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอรี่ย์กลับสู่ จ.สุราษฏร์ สำหรับคณะที่เริ่มจากจ.สุราษฏร์
                    นำคณะส่ง สนามบินสุราษฏร์ / สถานีรถไฟ / บขส.สุราษฏร์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ  พัก แซนดีรีสอร์ทแอนด์สปา ท่านละ  3,990 บาท
                             อารายาบุรีรีสอร์ท          ท่านละ  5,590 บาท
อัตรานี้รวม    -
ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่ง สนามบินสมุย-โรงแรม-สนามบินสมุย
                      ยกเว้นค่ารถรับ-ส่งที่มาจาก จ.สุราษฏร์และค่าเรือเฟอรี่ย์
                    - ค่าที่พัก 2 คืน+อาหารเช้า 2 มื้อ
                    - ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง หรือ ซิตี้ทัวร์รอบเกาะ+อาหารกลางวัน
                      ยกเว้นทัวร์เกาะเต่าเกาะนางยวนเพิ่มท่านละ 1300 บาท
                    - ไกด์ท้องถิ่น
                    - ประกันการเดินทาง

 
« ชั่ช่พิเศ »ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หมู่เกาะทะเลอ่าวไทย

เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย
ทะเลประจวบฯ บางสะพานCopyright © 2010 All Rights Reserved.