ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรัง มารีน่าทัวร์เซ็นเตอร์ (ตรังมารีน่า) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 42/00145

ทัวร์โปรโมชั่น...หมู่เกาะทะเลไทย
รับซัมเมอร์ ไปทะเลกันดีกว่า ด้วยโปรโมชั่น... สุดคุ้ม
ไปกับคนพื้นที่ รู้จริง รู้ลึก สุขใจ โดยทีมงานมารีน่าทัวร์เซ็นเตอร์ 
ฉลองต้อนรับปีใหม่่ 60 "ชมหาดทรายขาว ทะเลใส ปะการังสวย"
กับ หมู่เกาะน้อยใหญ่ แห่งทะเลอันดามัน เหนือ กลาง ใต้

โปรแกรมทัวร์ ทะเลตรัง 
T01. ONE DAY TPIP ไปเช้า-เย็นกลับ
         
1. ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง              800 -
          2. เกาะรอกนอก เกาะรอกใน ถ้ำมรกต                                                 1,500 -
รวม ค่ารถรับส่ง  ค่าเรือนำเที่ยว อาหารเที่ยง-อาหารว่าง อุปกรณ์ดูปะการัง ประกัน
------------------------------------------------------------------------------------------- 

T02. 2 วัน 1 คืน ทะเลตรัง ถ้ำมรกต น้ำตกร้อน สระมรกต ถ้ำเลเขากอบ   2,200 -
วันแรก  ตรัง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง (พัก)

วันที่สอง  เกาะไหง น้ำตกร้อน สระมรกต ตัวเมือง ซื้อของฝาก ส่งคณะ
รวม ค่ารถรับส่ง ค่าที่พัก ค่าอาหาร 4 มื้อ นำเที่ยว อุปกรณ์ดูปะการัง  ประกัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T02. 3 วัน 2 คืน ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะรอกนอก-ใน            4,250 -
วันแรก ตรัง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เกาะไหง (พัก)
วันที่สอง เกาะรอกนอก-ใน ท่าเรือ ตรัง (พัก)
วันที่สาม ตรัง น้ำตกร้อน สระมรกต ถ้ำเลเขากอบ  ส่งคณะ
รวม ค่ารถรับส่ง ค่าที่พัก2คืน ค่าอาหาร 7 มื้อ นำเที่ยว อุปกรณ์ดูปะการัง ประกัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 T03. 3 วัน 2 คืน ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะรอกนอก-ใน เกาะลันตา     4,950 -  
วันแรก  ตรัง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก ท่าเรือ เกาะลันตา
วันที่สอง  เกาะรอกนอก เกาะรอกใน
ว้นที่สาม  เกาะลันตา น้ำตกร้อน สระมรกต ตรัง  

รวม ค่ารถรับส่ง ที่พักลันตา2คืน อาหาร 7 มื้อ นำเที่ยว ประกัน
---------------------------------------------------------------------------------

P1.เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา เกาะหินงาน เกาะอาดัง ราวี เกาะไข่ ร่องจาบัง
วันแรก 
ตรัง ท่าเรือ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง
วันที่สอง 
เกาะอาดัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง เกาะราวี เกาะกลาง กองหินขาว เกาะอาดัง 
วันที่สาม
หลีเป๊ะ ท่าเรือ ตรัง                                              

รวม
รถจากกรุงเทพฯ เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยว ที่พักเต๊นท์เกาะอาดัง 2 คืน อาหาร 10 มื้อ ไกด์นำเที่ยว ค่าธรรมเนียม ประกัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 P2.เกาะลังกาวี ทะเลตรัง
วันแรก  
ตรัง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า
วันที่สอง ตรัง ท่าเรือตำมะลัง สตูล อนุสาวรีย์พระนางมัสสุหรี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทุ่งข้าวไหม้ เคเบิลคาร์ โลกใต้ทะเล ตลาดกั๊ว ช๊อปปิ้งปลอดภาษี
วันที่สาม ท่าเรือกั๊ว ท่าเรือตำมะลัง ละงู ตรัง
 
พัก ตรัง โรงแรมธรรมรินธนา 1 คืน โรงแรม ลังกาวี 1 คืน ท่านละ 7,890 บาท

รวม
รถจากกรุงเทพฯ เรือทัวร์ทะเลตรัง เรือเฟอรี่ย์ลังกาวี รถท้องถิ่นลังกาวี อาหาร 10 มื้อ ไกด์นำเที่ยว ค่าธรรมเนียม ประกัน

S ดำน้ำตื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ แหล่งปะการังน้ำตื้น ออกเดินทางทุกวัน
วันแรก
กรุงเทพฯ-คุระบุรี
วันที่สอง
ท่าเรือคุระ เรือทัวร์ เกาะสุรินทร์ บ่าย ดำน้ำ เกาะสต๊อค อ่าวจาก อ่าวแม่ยาย
วันที่สาม กองหิน อ่าวผักกาด เกาะตอริล่า เกาะเต่า หมู่บ้านมอแกน อ่าวสุเทพ
วันที่สี่
ดำน้ำหน้าหาดอ่าวไม้งาม เที่ยง กลับท่าเรือคุระบุรี กรุงเทพฯ
วันที่ห้า
กรุงเทพฯ พักเต๊นท์ 2 คืนที่หาดไม้งาม

L. ดำน้ำหมู่เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ แหล่งปะการังเจ็ดสี ที่ร่องน้ำจาบัง เกาะผึ้ง หินซ้อน
วันแรก 09.00 น. ตรัง ท่าเรือปากบารา เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ หินงาม เกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องจาบัง
วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือ ตรัง 15.00 น.
พัก บันดาหยารีสอร์ท / สิตาบีชรีสอร์ท จำนวน 2 คืน
เริ่มที่ จ.ตรัง หรือ หาดใหญ่ ใช้บริการรถตู้ท้องถิ่นปรับอากาศรับ-ส่ง
หรือ รับจากกรุงเทพฯ 

SU กุ้ยหลินเมืองไทย เขาสก เขื่อนเขี่ยวหลาน ถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำปะการัง 500 ไร่ เกาะสามเกลอ
วันแรก กรุงเทพฯ - สุราษฏร์
วันที่สอง สุราษฏร์ ท่าเรือ ถ้ำน้ำทะลุ วังปลา
วันที่สาม เขาสามเกลอ วังปลา ถ้ำปะการัง 500ไร่ ท่าเรือ ป่าเขาสก
วันที่สี่ เดินป่าตามหาบัวผุด กรุงเทพฯ
พัก แพ 1 คืน ภูผาและลำธารหรือเขาสกริเวอร์ไซด์ 1 คืน
เริ่มที่ กรุงเทพฯ หรือ สุราษฏร์ธานี 

K. กระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา ทะเลแหวก หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะห้อง ลากูล
วันแรก กระบี่ พายคายัคอ่าวท่าเลน อ่าวพระนาง
วันที่สอง หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ ปิเล๊ะ พีพีดอน เกาะไผ่
วันที่สาม หมู่เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง เกาะผักเบี้ย ลากูล
วันที่สี่ หมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ ไร่เล ถ้ำพระนาง
วันที่ห้า น้ำตกร้อน สระมรกต วัดถ้ำเสือ พัก กระบี่ 2 คืน
เริ่มที่ จ.กระบี่ 

T.ตรัง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต
วันแรก ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกร้อน สระมรกต
วันที่สอง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ นั่งรถหัวกบ พัก ตรัง 2 คืน
เริ่มที่ จ.ตรัง 

เยือนเพื่อนบ้านที่ ลังกาวี มาเลเซีย พิพิธภัณฑ์มัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ โลกใต้ทะเล ตลาดกั๊ว
วันแรก ตรัง น้ำตกร้อน สระมรกต ถ้ำเลเขากอบ หรือ / ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน
วันที่สอง ตรัง ท่าเรือสตูล เกาะลังกาวี ตลาดกั๊ว มัสสุหรี โลกใต้ทะเล พิพิธภัณฑ์มหาเธ
วันที่สาม ท่าเรือ ตรัง
พัก ตรัง 1 คืน ลังกาวี 1 คืน