dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพและรีสอร์ท

เขาสก จังหวัดสุราษฏร์ ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน
ล่องแพทะเลสาป 500 ไร่ ถ้ำปะการัง ถ้ำน้ำทะลุ
เขาสก จ.สุราษฏร์ธานี  แหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก ครอบคลุมถึงเขื่อนเชี่ยวหลานด้วยความเป็นป่าที่สมบูรณ์ มีทั้งต้นไม้ใหญ่ และสัตว์ป่าหายาก ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทั้งเขาดิน และเขาหินปูนลักษณะเป็นป่าฝน ด้วยความงดงามของทิวทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ จนได้รับขนานนามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย ที่มีเขาหินปูน ใน เขื่อนเชี่ยวหลานที่มีรูปลักษณ์สวยงามแปลกตา
และยังมีความสวยงามในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวป่าเขาสกอีกหลากหลายรูปแบบในสไตล์ป่าธรรมชาติ อาทิ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก นั่งเรือชมทิวทัศน์ แวะชมสัตว์ป่าธรรมชาติ นั่งช้าง ล่องห่วงยาง พายเรือแคนู ชมลากูลในทะเลสาป 500 ไร่ พร้อมกับสิ่งอำนายความสะดวกซึ่งทางอุทยานฯและเอกชนได้จัดเตรียมใว้รับนักท่องเที่ยว
 อาทิ ที่พักเรือนแพ ในสไตล์หลายรูปแบบมีให้เลือก และที่พักในป่าเขาสก ทั้งอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ในสไตล์พื้นเมืองที่เป็นกันเองและอบอุ่น
ทีมงานตรังมารีน่า ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ

เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เสาหิน อุทยานฯเขาสก  
ทิวทัศน์แห่งเมืองสายหมอก กุ้ยหลินเมืองไทยที่เขาสก      เรือนแพพักเพลิน
ไพร            ห้องพักเรือนแพ
   
   
เขาสกริเวอร์ไซด์                 บังกะโลเดี่ยว             ภายในห้องพักเขาสกริเวอร์       ห้องอาหารที่รีสอร์ทเขาสก
   
ภูผาและลำธาร
โปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ
เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เสาหิน  ถ้ำปะการัง ถ้ำน้ำทะลุ ทะเลสาป500ไร่
เจาะลึกเขาสก การเดินทาง 4 วัน 3 คืน
พัก แพเพลินไพร 1 คืน เขาสกริเวอร์ไซด์/ภูผาและลำธาร 1 คืน 

วันแรก     กรุงเทพฯ - สุราษฎร์
20.00         พร้อมกัน ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ออกเดินทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศ หรือรถตู้VIPรุ่นใหม่
วันที่สอง   สุราษฎร์-เขื่อนเชี่ยวหลาน(กุ้ยหลินเมืองไทย)-แพเพลินไพร-พิชิตถ้ำน้ำทะลุ
                 เทือกเขาหินปูน ป่าเขาหินปูน กุ้ยหลินเมืองไทย เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย
07.00         ถึงตลาดบ้านตาขุน นำคณะจับจ่ายซื้อของใช้ส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้ามื้อที่1
                 ณ ตลาดบ้านตาขุน กาแฟ/โอวัลติน ข้าวต้มโจ๊ก ปาท่องโก๋ สไตล์ท้องถิ่น 
                 พอมีเวลาให้ซื้อของใช้ส่วนตัว ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ 
                
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน ในเขตอุทยานฯเขาสก  เจ้าหน้าที่มารีน่าทัวร์ประจำ
                 เขาสก รอรับท่านพร้อมอธิบายโปรแกรมเที่ยวป่าเขาสกพร้อมการ
                 ปฏิบัติ ในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ
09.00         ลงเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทยในเขตอุทยานฯป่าเขาสก  สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่น
                 ตลอดทั้งปี ชมเขาหินปูนเรียงราย  รูปลักษณ์แปลกตาสวยงาม
10.00         ถึง แพเพลินไพรหรือแพสายชล นำท่านเข้าที่พัก ห้องละ 2-4 ท่าน
                 ใส่ชุดทะมัดทะแมงหน่อย พร้อมไฟฉายรัดศีรษะ เตรียมออกเดินทางสู่ ถ้ำน้ำทะลุ
11.30         ถึงท่าเทียบเรือ นำคณะเดินทางสู่ ป่าเขาสก ตามเส้นทางป่าเดินตามไกด์ของเราแบบสบายๆ
                 เพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น ผ่านลำธารและพันธุไม้ป่าที่ร่มรื่น สัมผัสดอกไม้ป่าหอมสดชื่นตลอดทาง
                  เส้นทางเดินป่าไป ถ้ำน้ำทะลุ 
12.00         รับประทานอาหารกลางวันปิคนิค บริเวณริมธารกลางป่าก่อนเข้าสู่ปากถ้ำน้ำทะลุ
13.00         นำท่านเข้าสู่ปากถ้ำน้ำทะลุ  เช็คอุปกรณ์ไฟฉาย พร้อมตามไกด์ของเราเพื่อสัมผัสกับถ้ำน้ำทะลุ  
                    ภายในถ้ำน้ำทะลุ  เจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดการเข้าชมถ้ำ ปากถ้ำน้ำทะลุ 
                   เดินเข้าสู่ภายในถ้ำกับไฟฉายของเรา ส่องชมความงดงามของหินงอกหินย้อยกับสายน้ำที่ปะทะกับตัวเรา
                   เย็นสบาย สนุกสนานกับการโรยตัวผ่านกระแสน้ำที่ปานกลาง จากนั้นเดินต่อจนสุดปลายทาง
                    
16.00           เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือ ลงเรือเดินทางกลับที่พักเรือนแพแสนสุขของเรา
17.00           ถึงที่พัก เข้าที่พัก อิสระกับการชมบรรยากาศของเรือนแพและเล่นน้ำพายเรือคายัคตามอัธยาศัย
                        
18.30         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเรือนแพ กับบรรยากาศยามค่ำคืน (อากาศเย็นตอนกลางคืน)
วันที่สาม      ดูสัตว์  - กุ้ยหลินเมืองไทย - เสาหิน - วังปลา - ทะเลสาป 500 ไร่ - ถ้ำปะการัง ท่าเรือ
05.30         ตื่นเช้าหน่อย  ลงเรือนำคณะชมสัตว์ป่ายามเช้า โชคดีอาจได้เห็นเลียงผา ค่างแว่นถิ่นใต้ นกเงือก
                 หรือเก้ง กวาง  พร้อมชมสายหมอกยามเช้าเคล้าคลอผาหินปูนที่งดงาม แวะชม กุ้ยหลินเมืองไทย
                 ยามเช้าที่งดงาม และชมงปลา ซึ่งเป็นแหล่งปลาหางแดงนับแสนตัว มารวมตัวในแอ่งเรียกว่า วังปลา 
                  
08.30         อาหารเช้าที่เรือนแพ
09.00         ลงเรือเดินทางสู่ ทะเลสาป 500 ไร่ เป็นลากูลในในเขื่อนเชี่ยวหลาน จุดเด่นคือ ถ้ำปะการัง 
09.30         ถึงท่าเทียบเรือ นำคณะเดินป่า 1 กิโลเมตร จนถึงทะเลสาปพร้อมลงแพชม ความมหัศจรรย์ของถ้ำปะการัง
                     
11.00         กลับถึงที่พัก รับประทานอาหารเที่ยง
12.30         เ
ก็บสัมภาระลงเรือ ออกเดินทางสู่ วังปลา ซึ่งเป็นแหล่งปลาหางแดงนับแสนตัว มารวมตัวในแอ่ง
                 เรียวกว่า วังปลา จากนั้นนำคณะเดินทางชม เสาหิน กุ้ยหลินเมืองไทย แล้วกลับเข้าท่าเรือ
13.30         ถึงท่าเรือ นำคณะขึ้นรถออกเดินทางสู่ ที่พัก เขาสกริเวอร์ไซด์ หรือ ภูผาและลำธาร หรือ บ้านต้นไม้
                 (สำหรับคณะที่พักแพ เพดินทางเข้าที่พักเรือนแพ เล่นน้ำ พายเรือคายัคตามอัธยาศัย)
18.00         รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท

วันที่สี่         อุทยานฯเขาสก - บัวผุด - น้ำตก - กรุงเทพฯ

07.00         อาหารเช้าที่รีสอร์ท ถ่ายรูป ชมทิวทัศน์ ตามอัธยาศัย
09.30         ขึ้นรถเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาสก ศึกษาธรรมชาติ เดินป่าไม่กี่กิโลสู่ เส้นทางน้ำตก
                 ระหว่างทาง หากโชคดีบัวผุดอยู่ไม่ใกลนัก เราก็ได้สัมผัสกับบัวผุดที่สวยงาม
                   
12.00         รับประทานอาหารกลางวันปิคนิคพร้อมเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
14.00         กลับถึงที่ทำการ นำคณะขึ้นรถเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00         แวะซื้อของฝากที่แม่สาหร่าย และทานอาหารเย็นมีให้เลือกมากมายตามอัธยาศัย
23.30         ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ  แพเพลินไพร 1 คืน เขาสกริเวอร์ไซด์ 1 คืน
วันเดินทาง 4-7 เมษายน 2557 / 2-6 พฤษภาคม 57
อัตราค่าบริการ ท่านละ 5,900 บาท.
 

หมายเหตุ  พักภูผาและลำธารรีสอร์ท หรือ บ้านต้นไม้ เพิ่มท่านละ  800 บาท
รวม  - รถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ  - ที่พักเแพเพลินไพร 1 คืน

      - ค่าเรือนำเที่ยว       - ทัวร์3วัน              - อาหาร 8 มื้อ           - ไกด์ท้องถิ่น    

      - ประกันการเดินทาง 1ล้านบาท              - ค่าอุทยานฯ      - ไกด์ท้องถิ่น
เดินทางเป็นคณะ ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป เลือกวันเดินทางได้ รถรับคณะที่บ้านท่าน

สำหรับชุดส่วนตัวจากกรุงเทพฯ                  สำหรับชุดส่วนตัว เดินทางมาเอง
รถตู้จากกรุงเทพฯ เดินทางทุกวัน                    รถตู้พื้นที่รับส่งคณะสนามบิน บขส รถไฟ สุราษฏร์ทุกวัน

จำนวน 6-7 ท่าน ท่านละ  6,590   บาท            จำนวน 6-7 ท่าน     ท่านละ        5,990   บาท 
จำนวน 8-9 ท่าน
 ท่านละ  5,900   บาท            จำนวน 8-9 ท่าน     ท่านละ        5,500  
บาท
จำนวน 10-12 ท่าน
 ท่านละ 5,700   บาท         จำนวน 10-12 ท่าน  ท่านละ        5,200   บาท
สงกรานต์ 12-16 เมษายน 57 โปรแกรมพิเศษคลิ๊กดูรายละเอียด  เขาสก-หมู่เกาะห้องกระบี่

สิ่งที่ต้องนำติดตัว  1.ชุดเล่นน้ำ                2.รองเท้าเดินป่าใส่กระชับ  3. ไฟฉายรัดศีรษะ(ถ้ามี)  4.ถุงกันน้ำ  5.เครื่องอาบน้ำ 
6.ครีมกันแดด              7.หมวก                      8.กล้องถ่ายรูป                    9. รองเท้าแตะ
     
พายเรือคายัคหน้าเรือนแพ เขื่อนเชี่ยวหลาน ที่ เขาสก             ถ้ำน้ำทะลุ อุทยานแห่งชาติเขาสก
    

ถ้ำน้ำทะลุ ระหว่างการผจญภัย เขตอุทยานฯเขาสก     ไกด์คอยประคองนักท่องเที่ยวเข้าถ้ำน้ำทะลุ ที่เขาสก
   
   ทะเลสาป500ไร่ ในเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก         
ถ้ำปะการ้ง ในทะเลสาป500ไร่ ซึ่งอยู่ในเขื่อนเชี่ยวหลาน
   
ถ้ำปะการัง เขตรับผิดชอบของอุทยานฯเขาสก                            
ลักษณะที่เหมือนปะการัง

   
ชุดปะการังอีกชนิดหนึ่ง ที่ ถ้ำปะการัง หน่วยเขาสก  
ปะการังอ่อน ที่ ถ้ำปะการัง ณ ทะเลสาป500 ไร่ เขาสก
ความเป็นมาแหล่งท่องเที่ยว เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน
................เหนือเทือกเขาหินปูนด้วยละอองหมอกสีขาวบางเบาลอยล่องอย่างเนิบๆและเรือนยอดของผืนป่าเขียวชอุ่ม  อันมีผืนน้ำกว้างใหญ่อยู่เบื้องหน้าสุดลูกหูลูกตาที่งดงามสุดจะบรรยายราวกับเมืองสวรรค์ในจินตนาการของนักล่าฝัน กับความงามและความเงียบสงบของธรรมชาติในผืนป่าเขาสกที่สมบูรณ์
                อุทยานแห่งชาติเขาสก นับเป็นแหล่งสุดยอดของความใฝ่ฝันแห่งหนึ่งของเหล่านักล่าฝันที่นิยมท่องธรรมชาติ ด้วยความพิเศษของผืนป่าเขาสกที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบหรือป่าฝนเขตร้อน ซึ่งคงความสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก เขาสกจึงมีความอุดมไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่หายากมากมาย พันธุ์ไม้บางชนิดเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากในระดับโลก
ได้แก่ บัวผุด ปาล์มหลังขาว หมากพระราหู ช้างร้องไห้ เป็นต้น
                ในอดีตเขาสกยังไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้ ผืนป่าเขาสกมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าวันนี้ กล่าวกันว่า เอาหินโยนลงไปในคลองศก ซึ่งอยู่บริเวณเขาพันธุรัตน์เขาสก จะมีปลาโผล่ขึ้นมาเป็นร้อยๆตัว ช่วงเวลานั้นมีชุมชน บ้านศพ ตั้งอยู่กลางป่าเขาห่างไกลจากโลกภายนอก ชื่อ บ้านศพ เป็นชื่อที่มาจากเขาลูกหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายนางยักษ์นอนตายอยู่
ชาวบ้านพากันเรียกเขาลูกนี้ว่า เขาศพ ต่อมาท่านขุนคีรีรัตน์ นายอำเภอได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านศก จนทุกวันนี้คือ พื้นที่ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ 

ติดต่อจองโปรแกรมทัวร์เขาสก
 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน

ป่าเขาสกสู่ทะเลกระบี่แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล