ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ติดต่อสอบถาม
เบอร์ติดต่อ0813028782
โทร0847567468
ติดต่อสอบถาม
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์
เบอร์กลาง


เกาะสุรินทร์

เกาะสุรินทร์ หรือ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

  เกาะสุรินทร์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ฝั่งทะเลอันดามันตอนเหนือ กรมป่าไม้
ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2514 หมู่เกาะสุรินทร์ประกอบด้วย 5 เกาะ ได้แก่
เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้  เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง ห่างฝั่ง 70 กิโลเมตร
   การเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี จ.พังงาด้วยเรือExpress Boat ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ด้วยหมู่เกาะสุรินทร์ รอการมาเยือนจากท่านผู้รักทะเล ในเขตรับผิดชอบของอุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์ มีสถานที่พักแรม 2 อ่าวของเกาะสุรินทร์ คือ อ่าวช่องขาด และอ่าวไม้งาม มีทั้งพักเต๊นท์และบังกะโลของอุทยานฯ เพียงแต่บังกะโลจำนวนจำกัด 
ดังนั้นส่วนใหญ่ต้องพักเต๊นท์ มีบริการห้องน้ำ ห้องอาหารที่สะดวก
   
ทีมงานดำน้ำขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การลงดูปะการัง ต้องมีขั้นตอนของการดูปะการังอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยไม่ทำลายแหล่งปะการัง และมีเวลาสำหรับการชม ทางทีมงานขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว
หมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อให้ได้ความสุขแห่งโลกใต้ทะเล และความประทับใจอย่างมิรู้ลืม...

    เกาะสุรินทร์ หรือ หมู่เกาะสุรินทร์    5,890 บาทเดินทางจากกรุงเทพฯ           โดยทีมนักดำน้ำตรังมารีน่า ซึ่งผ่านการฝึกและอบรมมาอย่างดีในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์พาท่านสัมผัส
แหล่งปะการังที่งดงามทั้งเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้  สัมผัสชีวิตชาวมอแกน พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัย ด้วยการวางแผนและเทคนิคการดูปะการังอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าในแต่ละทริบ
                                                  เราคนพื้นที่ " รู้จริง รู้ลึก สุขใจ "            

เดินทางทุกวัน และเดินทางวันที่ 4-7 เมษายน 2557 /  12-16 เมษายน 2557


  ทีมดำน้ำFreedive

 
  
 

ทีมดำน้ำFreediveดูแลท่านตลอดทั้งทริป

เจาะลึก  หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตอริลล่า อ่าวเต่า เกาะมังกร
อ่าวไม้งาม อ่าวช่องขาด อ่าวสุเทพ หมู่บ้านมอแกน
พัก เต๊นท์ ที่ อ่าวไม้งาม 2 คืน
 รวม รถจากกรุงเทพฯ เรือ ที่พัก ทัวร์ดำน้ำตื้น ไกด์ ค่าธรรมเนียม ประกัน
คลิ๊กรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาะสุรินทร์.pdf

 โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าเรือคุระบุรี

18.00

ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา บริการอาหารว่างระหว่างทาง 

วันที่สอง       ท่าเรือ-หมู่เกาะสุรินทร์-เกาะสต๊อค-อ่าวจาก - อ่าวแม่ยาย

06.00

09.00

11.30


16.00

ถึงท่าเรือหมู่เกาะสุรินทร์ นำคณะปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว อาหารเช้า มื้อที่ 1 ที่ตลาดเช้ามีให้เลือกมากมาย
และมีเวลานิดหน่อยใครจะตักบาตรหรือจะเดินซื้อเสบียงก่อนเข้าเกาะตามอัธยาศัย
ออกเดินทางโดยเรือทัวร์ลำใหญ่ สู่ เกาะสุรินทร์โดยใช้เวลาประมาณ 2-3  ชั่วโมงระหว่างทาง 
ผ่านกองหินริเชริวซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำลึก สำหรับผู้ชื่นชอบ ในเขตหมู่เกาะสุรินทร์ และโชคดีอาจเห็นปลาฉลามวาฬลอยขึ้นมา
ให้ได้ชมกันก็เป็นได้
 
  
ถึงเกาะสุรินทร์ เดินทางสู่ หาดไม้งาม ทานอาหารเที่ยงที่ร้านสวัสดิการ มื้อที่ 2 จากนั้น
  เช็คอุปกรณ์สาธิตการใช้หน้าชายหาด จากนั้นขึ้นเรือชาวเล สู่  เกาะสต๊อค ไดร์ที่ 1 ดำน้ำดูปะการังด้านเหนือของเกาะสุรินทร์  ซึ่งมีปะการังแข็งและเขากวางอ่อนทีสมบูรณ์ และโชคดีอาจได้พบเต่าทะเล ปลาสิงห์โต ปลาฉลาม ได้บ่อยครั้ง จากนั้นนำคณะดูปะการัง ที่ อ่าวจาก ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกของสุรินทร์เหนือ ไดร์ที่ 2. มีแนวปะการังหรือไร่ปะการัง ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังพุ่ม ปะการังกิ่ง หอยมือเสือ และปลาสวยงาม อาทิ ปลาสร้อยนกเขา และดาวขนนก ยังไมจุใจ ท่านจะได้พบกับ อ่าวแม่ย่าย สัมผัส ปะการังโต๊ะ ปะการังไฟ ปะการังเกล็ดน้ำแข็งสมควรแก่เวลาแล้ว บริการอาหารว่าง เดินทางกลับที่พัก อ่าวไม้งาม เกาะสุรินทร์ 
ถึงที่พัก ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย อาหารค่ำ ร้านค้าสวัสดิการ มื้อที่ 3

วันที่สาม       อ่าวผักกาด - อ่าวเต่า - กองหินแพ - เกาะตอลินร่า - อ่าวสุเทพ - เกาะปาจุมบา - มังกร

07.00
08.30
11.30
13.30


15.30

อาหารเช้า ร้านค้าสวัสดิการ มื้อที่ 4 เช็คอุปกรณ์ ลงเรือดำน้ำไดร์ที่ 3 ชมปะการังที่สมบูรณ์ ณ อ่าวผักกาด มีแนวปะการังที่สวยงามโดยเฉพาะกลุ่ม ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ดอกไม้ทะเลกับปลาการ์ตูน ปะการังก้อนและปะการังไฟ ทั้งปะการังโต๊ะ ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ซึ่งเป็นแหล่งที่พบครบสูตรมารวมโลกใต้ทะเลของ  หมู่เกาะสุรินทร์ นำคณะเดินทางสู่ อ่าวเต่า เป็นพื้นที่ลาดชันลงที่ลึก ซึ่งจะได้สัมผัสความหลากหลายของปะการังมากมายทั้งสัตว์ทะเลอาทิ เต่ากระ รวมถึงอาจได้เห็น กระเบนราหู  ผ่านเกาะตอลินลา สู่ จุดเด่นของโลกใต้ทะเล ณ กองหินแพ ไดร์ที่ 4 ชมปะการังสี และ กัลปังหาที่งดงาม กลับถึง อุทยานฯ ทานอาหาร
  
กลางวันร้านอาหารสวัสดิการ มื้อที่ 5 พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมเช็คอุปกรณ์
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเลหรือชาวมอแกน ถ่ายรูปและสัมผัสความเป็นอยู่ของ
ชาวมอแกน จากนั้นเดินทางสู่อ่าวสุเทพ เป็นอ่าวใหญ่ที่สุดซึ่งมีแนวปะการังขนาดเล็กปะปนกับเศษปะการังผลพวงแห่งสึนามิ จนได้เวลาเราออกเดินทางสู่ เกาะปาจุมบา อยู่ทางเหนือของเกาะ มีหาดทรายขาวละเอียดและแนวปะการังหลากลาย และมีสัตว์ทะเลที่หายากได้แก่ ปลากระเบนทราย และยังมีกุ้งมังกรให้ได้ชมในบริเวณนี้ ทั้งยังมีร่องรอยการวางไข่ของเต่าทะเลบริการอาหารว่าง  กลับที่พัก พักผ่อน เดินเล่น ตามอัธยาศัย อาหารค่ำ มื้อที่ 6
  

วันที่สี่  เกาะสุรินทร์  - ปะการังหน้าอ่าวไม้งาม - ท่าเรือคุระบุรี 

07.00
08.30

11.30
13.00
15.30
18.00

อาหารเช้า มื้อที่ 7 เก็บสัมภาระบางส่วน  จากนั้นเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมดำน้ำหน้าหาดไม้งาม แหล่งปะการังใกล้ที่พัก นำชมแนวปะการังด้านนอกอ่าว ซึ่งมีปะการังน้ำตื้นพอให้ได้ชม ทั้งปลาสวยงามและปลาการ์ตูน ดำน้ำและเล่นน้ำกันให้จุใจ ก่อนอำลาความงดงามของเกาะสุรินทร์

อาหารเที่ยงที่ร้านสวัสดิการ มื้อที่ 8
เตรียมออกเดินทางสู่ ท่าเรือคุระบุรี

ถึงท่าเรือ นำคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหาร ที่ แม่สาหร่าย ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
24.30

กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ถ้าเป็นรถโค๊ช ถึงกรุงเทพฯประมาณ ตี 4)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ ท่านละ  5,890 บาท เฉพาะเดินทาง 4-8 เม.ย. 57/12-16 เม.ย. 57
รวม  - รถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ   - ที่พักเต๊นท์อ่าวไม้งาม+เครื่องนอน2 คืน - หน้ากากดูปะการัง+ชูชีพ
       - เรือทัวร์ใหญ่ไป-กลับ      - อาหาร 8 มื้อ    - ประกันการเดินทาง 1ล้านบาท   -
ค่าอุทยานฯ      
      
- ไกด์ท้องถิ่น
หมายเหตุ - พักบังกะโลอุทยานฯ เพิ่มท่านละ 1000 บาท  
              
- นั่งเรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ เพิ่มท่านละ 500 บาท
สำหรับหมู่คณะตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางทุกวัน

สำหรับชุดส่วนตัวจากกรุงเทพฯมีทุกวัน         สำหรับชุดส่วนตัวจากภูเก็ตหรือพังงาคุระบุรีทุกวัน

- จำนวน 6-7 ท่าน  ราคาท่านละ  6,290 บาท  - จำนวน 6-7 ท่าน ราคาท่านละ  5,890 บาท
- จำนวน 8-9 ท่าน  ราคาท่านละ  5,990 บาท  -
จำนวน 8-9 ท่าน ราคาท่านละ  5,490 บาท
- จำนวน 10-12 ท่าน      ท่านละ  5,790 บาท  -
จำนวน 10-12 ท่าน    ท่านละ  5,390 บาท
รวม
- รถตู้ท้องถิ่นรับ-ส่ง - ที่พักเต๊นท์อ่าวไม้งาม+เครื่องนอน2 คืน - หน้ากากดูปะการัง+ชูชีพ
       - เรือทัวร์ใหญ่ไป-กลับ      - อาหาร 8 มื้อ    - ประกันการเดินทาง 1ล้านบาท   -
ค่าอุทยานฯ      
      
- ไกด์ท้องถิ่น
สิ่งที่ต้องนำติดตัว  1.ชุดเล่นน้ำ      2.อุปกรณ์แสงสว่างอาทิไฟฉาย   4.ถุงกันน้ำ  5.เครื่องอาบน้ำ  
6.ครีมกันแดด        7.หมวก           8.กล้องถ่ายรูป                 9. รองเท้าแตะ     10. ยาประจำตัว

หมายเหตุ  1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   
2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)รวมทั้งเหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ

การจองและชำระเงิน
1. โอนเงินเข้าบัญชี เป็นค่ามัดจำ สำหรับยืนยันการจอง จำนวน 2,000 บาทต่อที่นั่ง
    โดยโอนเงินเข้าบัญชี     ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสบางกะปิ 
                                    ชื่อบัญชีคุณสมพล  ตรีรัตนภรณ์  

                                    เลขที่บัญชี 775-2-11079-9  ประเภทออมทรัพย์
                      หรือ         ธนาคารไทยพานิช สาชารัชดาภิเษก 2
                                    ชื่อบัญชีคุณสมพล  ตรีรัตนภรณ์  

                                    เลขที่บัญชี 075-6-00255-4  ประเภทออมทรัพย์
2. แฟกซ์เอกสารใบโอนเงินมาที่ 02-3751174 หรือส่งE-mail:marinatourcenter@hotmail.com  
    พร้อมเขียนชื่อผู้จอง จำนวน  และที่สำคัญเบอร์โทรติดต่อกลับ และเบอร์แฟกซ์เอกสาร
    หรืออีเมลย์ตอบกลับ
3. รอรับแฟกซ์เอกสารหรืออีเมลตอบรับกลับ สำหรับการได้รับเงินยืนยันการจองจากบริษัทฯ
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน ชำระเงินทั้งหมด โดยโอนเงินหรือมาชำระที่บริษัทฯ
    พร้อมแฟกซ์เข้ามาอีกครั้ง พร้อมเขียนชื่อผู้จอง จำนวน  และที่สำคัญเบอร์โทรติดต่อกลับ 
    และเบอร์แฟกซ์เอกสารหรืออีเมลย์ตอบกลับ
5. บริษัทฯทำการออกเอกสารพร้อมรายละเอียดและแผนที่ จุดนัดพบ ชื่อไกด์รับ เบอร์
โทร
    ติดต่

6. หรือจองผ่านทางเวบ คลิ๊ก   
ชมภาพหมู่เกาะสุรินทร์

 

                  ภาพล่าสุดปลายเดือนก.พ. 54 หมู่เกาะสุรินทร์
    
ชาวมอแกนเกาะสุรินทร์   หมู่บ้านชาวมอแกนเกาะสุรินทร์ อุทยานฯเกาะสุรินทร์  ชาวมอแกน เกาะสุรินทร์
   
นั่งเรือชาวมอแกนพาดำน้ำ  เรือชาวมอแกนเกาะสุรินทร์  จุดดำน้ำตื้นเกาะสุรินทร์ 
   
 กัลปังหา เกาะสุรินทร์       ปะการังเกาะสุรินทร์ใต้       ดาวขนนกสีเหลือง
   
  เขากวาง เกาะสุรินทร์เหนือ     ปลานีโม่ มีให้เห็นมากมายเกาะสุรินทร์     ดำดูปะการังที่ เกาะสต๊อค
   
      หาดไม้งามเกาะสุรินทร์           ร้านสวัสดิการ เกาะสุรินทร์      ห้องอาหาร เกาะสุรินทร์ อ่าวไม้งาม
    
ภาพนำมาฝากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มา เกาะสุรินทร์

 ชมภาพ ♣ เกาะสุรินทร์

 


จองโปรแกรมทัวร์ :  *
ชื่อสกุล :  *
เบอร์โทรติดต่อกลับ :  *
Email :
วันเดินทาง :
เขียนข้อความ :เกาะสุรินทร์
Copyright © 2010 All Rights Reserved.