dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ติดต่อสอบถาม
เบอร์ติดต่อ0813028782
โทร0847567468
ติดต่อสอบถาม
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์
เบอร์กลาง


ลังกาวี มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน

 เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน เริ่มที่ 3 ท่านขึ้นไป
โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก  ท่าเรือตำมะลัง - เกาะลังกาวี มาเลเซีย - สุสานพระนางมัสสุหรี - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ช๊อปปิ้ง
10.30 น.  พร้อมกันท่าเรือตำมะลัง เจ้าหน้าที่รอรับคณะ พร้อมทำพิธีการผ่านแดนสู่มาเลเซีย จากนั้นนำคณะลงเรือเฟอรี่ย์ออกเดินทางสู่ เกาะลังกาวี ท่าเรือกั๊ว 
12.30 น.  ถึงเกาะลังกาวี ผ่านแดนเข้าสู่เกาะลังกาวี รถปรับอากาศรอรับคณะพร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระนางมัสสุหรีหรือพระนางเลือดขาว ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวี จากนั้นออกเดินทางสู่
กระเช้าลอยฟ้าสกายแค็บจะพาคุณนั่งชมวิวเหนือระดับน้ำทะเล 650 เมตร ชมทิวทัศน์ทางทะเลมองเห็นหมู่เกาะตะรุเตา เดินชมสถานที่ต่างๆ และซื้อของฝาก จนได้เวลา นั่งรถเดินทางสู่แหล่งช๊อปปิ้งปลอดภาษี และรับประทานอาหารค่ำ
19.00 น.  นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมลังกาซูก้าหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

วันที่สอง  จตุรัสนกอินทรีญื ท่าเรือกั๊ว - ท่าเรือตำมะลัง
06.00 น.  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำคณะขึ้นรถสู่่
จัตุรัสนกอินทรีย์(Eagle Square) หรือ อนุสาวรีย์นกอินทรีย์ Dataran Lang. รูปปั้นนกอินทรีย์ สัญลักษณ์ของลังกาวี ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนสาธารณะ ริมฝั่งทะเล ก่อนถึงท่าเรือ  นำคณะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ได้เวลานำคณะแวะซื้อของฝากท่าเรือกันอีกครั้ง ก่อนเดินทางกลับสู่ท่าเรือตำมะลัง
08.30 น.  ลงเรือเฟอรี่ย์เดินทางกลับสู่ท่าเรือ 
10.00 น.  ถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ   
จำนวน 3 ท่านท่านละ          7,600 - 
จำนวน 4 ท่านท่านละ          7,100 -  
จำนวน 5 ท่านท่านละ          6,600 - 
จำนวน 6 ท่านท่านละ          6,400 -
จำนวน 7 ท่านท่านละ          6,100 -
จำนวน 8 ท่านขึ้นไปราคาท่านละ   5,900 - 
*กรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไปราคาท่านละ   4,500 -

อัตรานี้รวม ค่าที่พัก 1 คืน ค่ารถปรับอากาศ ค่าเรือเฟอรี่ย์ไป-กลับ ค่าอาหาร 2 มื้อ ค่าธรรมเนียมเข้าชม ค่าบริการนำเที่ยว ค่าประกัน
*ช่วงนี้ เรือเฟอรี่ย์ มีเที่ยวเดียว ออกจากท่าตำมะลังเวลา 11.30 และกลับจากท่าเรือกั๊ว 08.30 น.

สนใจคลิ๊กเพิ่มเพื่อนหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยคะ


   
เกาะตะรุเตา แหล่งปะการังเจ็ดสี

เที่ยวเกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี
ตะรุเตา หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวหลีเป๊ะ One day tripCopyright © 2010 All Rights Reserved.