ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ติดต่อสอบถาม
เบอร์ติดต่อ0813028782
โทร0847567468
ติดต่อสอบถาม
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์
เบอร์กลาง


ไปเช้าเย็นกลับล่องเรือใหญ่เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

ไปเช้าเย็นกลับ อลังการแห่งสายน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

 
09.00 น. พร้อมกันที่ท่าน้ำ
09.30 น. ล่องเรือลำใหญ่ในเขื่อนศรีนครินทร์ มีชูชีพให้พร้อม ออกเดินทางสู่ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ระหว่างล่องเรือ ชมบรรยากาศที่เวิ้งว้างเหมือนทะเล ด้วยเกาะแก่งต่างๆ กับเทือกเขาทอดยาวตลอดแนวอย่างลงตัว ระหว่างล่องเรือท่านสามารถดื่มไปกับบรรยากาศที่เป็นใจตามอัธยาศัย


11.30 น. ถึงท่าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น รับประทานอาหารบนเรือ เมนูสไตล์บุฟเฟ่ 1.ผัดกระเพาหมู/ไก่ ยำวุ้นเส้นหมู/ไก่สับ ต้มฝักไก่ ไข่ดาว ข้าวเปล่าและเครื่องดื่ม  หลังอาหารนำคณะเดินชมสายน้ำตก เริ่มชมความงดงามชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่5

 
14.00 น. ล่องเรือชมทัศนียภาพ
15.30 น. กลับถึงท่าน้ำโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
จำนวน 15-20 ท่าน ราคาท่านละ 890 บาท
จำนวน 21ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 790 บาท

ราคานี้ รวม ค่าเรือ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เสื้อชูชีพ ค่าอุทยานฯ ประกัน
ติดต่อสอบถาม  084-7567468 / 0953738026
Line: 095-3738026
ล่องแพกาญจนบุรี

แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์ 6
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์ 5
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์ 4
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์ 3
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์ 2
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์1
ไปเช้าเย็นกลับ ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์
2วัน1คืนล่องแพพักแพ
2วัน1คืนล่องแพพักรีสอร์ท
2วัน1คืนพักแพเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ่น
3วัน2คืนพักแพ2คืนเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
3วัน2คืนพักแพ2คืนเที่ยวรอบเกาะ
3วัน2คืนพักแพพักรีสอร์ทเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.