ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตะรุเตา หลีเป๊ะ

หมู่เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ

เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ

     ตะรุเตา เป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทยฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งติดกับประเทศมาเลเซีย มีจุดเด่นของธรรมชาติในด้านทิวทัศน์ทะเลงาม หาดทรายขาว และปะการังที่สวย แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นได้แก่เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม และร่องน้ำจาบัง ส่วนเกาะเล็กๆที่ห่างใกลออกไปไม่มากเท่าไหร่ ซึ่งมีความงดงามไม่ต่างกัน คือ กลุ่มของหมู่เกาะดง เกาะลองกวย เกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง ทีมงานขอเชิญท่านมาสัมผัส เกาะแห่งความอุดมสมบูรณ์ของปะการังและโลกใต้ทะเล อย่างไม่ผิดหวัง
       
    
  
ร่องจาบัง                     หินซ้อน                  เกาะผึ้ง                     เกาะผึ้ง                ทีมดำน้ำFreeDiveมารีน่าทีม
                                                                                                                           ดูแลท่านตลอดทริปทะเล

 
โปรแกรมยอดนิยม เน้นดูปะการัง ไกด์ทะเลคอยดูแลตลอดทริป เที่ยวรอบใหญ่ จัดเต็มๆ ทุกเกาะ
 สำหรับคณะตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

ติดต่อ บริษัทตรังมารีน่าจำกัด โทร 02-3751557 / 081-4072566 คุณณัฐ
หรือ คุณพล 084-7567468 / 081-3028782  / 0814072566                       
โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  ตรัง - ท่าเรือปากบารา จ.สตูล - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะอาดัง

09.00


11.00


17.00
19.00

รถปรับอากาศรับคณะ ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
ระยะทางประมาณ 134 กิโลเมตร
ใช้เรือเฟอรี่ย์ หรือ สปีดโบ๊ท ครับ  
ถึงท่าเรือ ซื้อของใช้ส่วนตัวก่อนนำคณะลงเรือเฟอรี่ย์ มุ่งหน้าสู่ เกาะตะรุเตา ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ นำคณะเดินชมแหล่งประวัติศาสตร์ ณ เกาะตะรุเตาจากนั้น เดินทางสู่เกาะไข่ซุ้มประตูหิน และถ่ายรูปที่เกาะไข่
ถึง เกาะหลีเป๊ะ  นำคณะเข้าที่พัก
  
พร้อมกันอีกครั้งหน้าหาด นำคณะฝึกการลอยตัว และการใช้หน้ากากจากไกด์ผ่านการฝึกดำน้ำทีมมารีน่าทัวร์ 
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)

วันทีสอง  หมู่เกาะดง-หินซ้อน-รอกลอย(ทะเลแหวก) -เกาะผึ้ง-เกาะราวี-เกาะหินงาม-ร่องจาบัง- อาดัง

07.00


12.00


18.00
19.00

อาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่2) หลังอาหารนำท่านลงเรือท้องถิ่น เดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหินก้อนกลมสีนิล เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์เกิดเงามันวาวสวยงาม ถ่ายรูปกันเป็นที่ระบึก จากนั้น นำคณะสู่ ทะเลนอกที่ เกาะหินซ้อน
เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูร์ด้วยปะการังเจ็ดสี อยู่ 3 กลุ่มที่งดงาม
ส่วนด้านหลัง มีปะการังแข็งอีกมากมาย

  
ได้เวลาเดินทางสู่เกาะดง จุดที่ 2 มีปลาสวยงาม ปะการังแข็ง และกุ้งมังกร ชมหาดทรายขาว กับน้ำทะเลใสจุดที่3
จากนั้นเดินทางสู่ เกาะผึ้ง ระหว่างทางผ่านเกาะรอกลอย(ทะเลแหวก) เล็กๆ พอให้ได้ชมในช่วงน้ำลง ถึงเกาะผึ้ง
จุดเด่นของสวนปะการังเหมือนมีใครมาตบแต่งให้มีสีสรรค์อย่างลงตัว จุดที่4 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะราวี
  
เกาะที่มีผู้คนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกันมากมาย ด้วยความงามของทรายขาวเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียก
เกาะทรายขาวและมีแหล่งปะการังหน้าชายหาดมากมาย เป็นที่ตั้งของหน่วยอุทยานฯ มีน้ำจืดบริการฟรี
รับประทานอาหารเที่ยงปิคนิค(มื้อที่3) และผลไม้
  
นำคณะชมปะการังที่ ร่องน้ำจาบัง เป็นแหล่งปะการังเจ็ดสี ที่งดงามไม่แพ้กัน 
กลับถึงเกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับบริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) 
  

วันที่สาม  เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - ตรัง 

07.00

11.30
16.00

อาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท มื้อที่ 5 พร้อมเก็บสัมภาระเตรียมลงเรือ
ลงเรือออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา
ถึงท่าเรือ นำคณะขึ้นรถรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ถึงท่าเรือปากบารา ขึ้นรถเดินทางสู่ จ.ตรัง แวะซื้อของฝาก
ส่งคณะ บขส./สนามบินตรัง/ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ 
พัก บันดาหยารีสอร์ท           ท่านละ  7,800  บาท (ที่พักปรับอากาศ)
พัก สิตาบีชรีสอร์ท               ท่านละ  8,900  บาท (ที่พักปรับอากาศ)
พัก เบลล่าวิสต้าบีชรีสอร์ท   ท่านละ  7,800  บาท (ที่พักปรับอากาศ)
พัก วารินทร์รีสอร์ท              ท่านละ  6,800  บาท (ที่พักปรับอากาศ)

รวม  ค่ารถรับ-ส่งตรัง-ท่าเรือ-ตรัง  ค่าที่พัก 2 คืน  ค่าอาหาร  6 มื้อ ค่าเรือรับ-ส่ง  ค่าเรือน้ำเที่ยว
        ค่าธรรมเนียมและเข้าชม  ค่าประกัน 1 ล้านบาท
หมายเหตุ  ตามเอกสารรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
                 


 


จองโปรแกรมทัวร์ :  *
วันเดินทาง :
ชื่อผู้จอง :
เดินทางโดย :
โทรศัพท์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
จำนวนคน :
เบอร์แฟกซ์กลับ :เกาะตะรุเตา แหล่งปะการังเจ็ดสี

ตะรุเตา หลีเป๊ะ อาดัง เดินทางทุกวัน
เกาะลังกาวี มาเลเซีย ตรัง กระบี่Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Trangmarina Co.,Ltd.(Marinatourcenter) 106/169 SoiNawamin59 Yak 7 Bungkhum Bangkok 10240 Thailand. Tel.02-3751557 (Office Hours) 081-3028782 Fax: 02-3751174 Email : marinatourcenter@hotmail.com เวลาทำการ (08.00 - 18.00น.) นอกเวลาทำการหรือวันหยุดราชการ ติดต่อ 081-3028782 ตรังมารีน่า สาขาตรัง : 201/20 ถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง รหัสไปรษณี 92000 Tel/Fax: 075-220907. 081-4072566, 086-6911861