ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เกาะตะรุเตา

หมู่เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ 

เกาะตะรุเตา หรือ หมู่เกาะตะรุเตา

                                        

 

หมู่เกาะตะรุเตา อุทยานฯหมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะตะรุเตา

                      เกาะราวี                                เกาะหินงาม                            เกาะหลีเป๊ะ 

โปรแกรมสุดพิเศษ ตะรุเตา หลีเป๊ะ ลังกาวี
TL1. หมู่เกาะตะรุเตา(รอบใน) หลีเป๊ะ ร่องจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม พักหลีเป๊ะ 2 คืน              
                                                                                                                                           5,900 บาท
TL2. หมู่เกาะตะรุเตา(รอบนอก) หลีเป๊ะ หินซ้อน เกาะผึ้ง อาดัง ราวี เกาะหินงาม พักหลีเป๊ะ 2 คืน              
                                                                                                                                           6,500 บาท
TL3. เกาะลังกาวี หมู่เกาะตะรุเตา(รอบใน) หลีเป๊ะ ร่องจาบัง เกาะอาดัง ราวี หินงาม
พักหลีเป๊ะ 2 คืน ลังกาวี 1 คืน                                                                                                 9,500บาท

TL4. เกาะลังกาวี นั่งกระเช้า มัสสุหรี ทุ่งข้าวไหม้ พิพิธภัณฑ์ ซื้อของปลอดภาษี                        3,300 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประวัติความเป็นมาหมู่เกาะตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา หาดทรายขาวหน้าเกาะตะรุเตา เกาะไข่ สัญลักษณ์หมู่เกาะตะรุเตา
เกาะตะรุเตา เป็นหมู่เกาะในเขตการรับผิดชอบของอุทยานฯหมู่เกาะตะรุเตา ที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทยฝั่งทะเลอันดามัน หมู่เกาะตะรุเตาติดกับทะเลมาเลเซีย หมู่เกาะตะรุเตา มีเกาะมากมาย มีจุดเด่นของธรรมชาติในด้านทิวทัศน์ทะเลงาม หาดทรายขาว และปะการังที่สวย แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นได้แก่เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม และร่องน้ำจาบัง ส่วนเกาะเล็กๆที่ห่างใกลออกไปไม่มากเท่าไหร่ ซึ่งมีความงดงามไม่ต่างกัน คือ กลุ่มของหมู่เกาะดง เกาะลองกวย เกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง ทีมงานขอเชิญท่านมาสัมผัส เกาะแห่งความอุดมสมบูรณ์ของปะการังและโลกใต้ทะเล อย่างไม่ผิดหวัง ในสมญานาม มัลดีฟเมืองไทยที่เกาะตะรุเตาเรื่องราวแห่งความเป็นมา เริ่มต้นรววปี 2480  หลวงพิธานฑันฑทัย เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ได้ถูกส่งตัวขึ้นเกาะตะรุเตามาสำรวจบุกเบิกก่อสร้างตะรุเตาเป็นเรือนจำ โดยเห็นว่า เกาะตะรุเตาลักษณะเหมาะตั้งเป็นทัณฑสถานกักกันผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้าย คือ ในน้ำมีจรเข้และฉลามและเกาะตะรุเตาห่างใกลผู้คน ไม่มีเรือผ่านไปมาเนื่องจากคลื่นลมแรง ซึ่งเกาะตะรุเตาเหมาะเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันการหลบหนีของนักโทษได้เป็นอย่างดี ขุนพิธานมาขึ้นเกาะตะรุเตา ใช้เวลาสร้างคุกนานถึง 2 ปีแล้เสร็จ เกาะตะรุเตาซึ่งเป็นแหล่งกักกันทั้งนักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองในเหตุการณ์กบฏขุนบวรเดชและกบฏนายสิบ ในเกาะตะรุเตาได้แบ่งเขตจองจำที่อ่าวตะโละวาวสำหรับนักโทษทั่วไป ส่วนบริเวณอ่าวนะโละอุดังอีกอ่าวหนึ่งของตะรุเตาเป็นที่จองจำนักโทษการเมือง
ทีมเชียงใหม่ ดำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์ ปะการังอ่อนที่ร่องจาบัง ปะการังอ่อนที่ เกาะผึ้ง
     ปีพ.ศ.2486 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดความอดอยากขาดแคลน จึงไม่มีการส่งเสบียงอาหารไปยังเกาะตะรุเตา ทำให้นักโทษในเกาะตะรุเตาไม่มีอาหาร เกิดโรคระบาดและอดตายกันเป็นจำนวนมาก  เพื่อความอยู่รอดทั้งผู้คุมและนักโทษเรือนจำตะรุเตาตั้งตัวเป็นโจรสลัด ออกปล้นสดมเรือสินค้าที่แล่นผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก ปีพ.ศ.2489 รัฐบาลไทยและอังกฤษจึงร่วมมือกันปราบโจรสลัดตะรุเตาจนสงบ 
ต่อมาได้ประกาศรวมหมู่เกาะต่างๆจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ซึ่ง มี เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะกลาง เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะผึ้ง เกาะดง เกาะหินงาม เกาะไผ่ และอีกมากมาย ตราบจนทุกวันนี้ ตะรุเตา จึงได้ชื่อสมญานามว่า มัลดีฟเมืองไทย
 
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของหมู่เกาะตะรุเตา

1.เกาะตะรุเตา เป็นที่ตั้งของอุทยานฯแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีสถานที่พักแรม บังกะโล

และลานกางเต๊นท์ มีอ่าวต่างๆที่สวยงาม เช่น อ่าวพันเตมะละกา อ่าวตะโละวาว อ่าวสน

มีศูนย์นิทรรศการแสดงภาพพื้นที่เรือนจำสมัยอดีต ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของเกาะตะรุเตา
2.เกาะไข่ เป็นเกาะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบอุทยานฯตะรุเตา เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตากับเกาะอาดัง ในเขตอุทยานฯตะรุเตา มีหาดทรายขาวด้วยน้ำทะเลจากสีเขียวครามเป็นฟ้าคราม ไม่มีผู้คนอาศัย สิ่งสำคัญเป็นเอกลักษณ์คือ ประตูหินธรรมชาติ อันเป็นผลงานธรรมชาติที่สร้างสรรค์ และได้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะตะรุเตามาจนถึงทุกวันนี้
3.เกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะใหญ่สองเกาะที่อยู่ใกล้กัน เกาะอาดังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ มีเรือนพักผ่อน และลานกางเต๊นท์ มีบริการทั้งห้องน้ำและร้านอาหาร มีเส้นทางเดินเท้าขึ้นจุดชมวิวที่ผาชะโด ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที ส่วนเกาะราวีเป็นเกาะแห่งหาดทรายงาม น้ำทะเลสีฟ้า ชาวบ้านต่างเรียกว่า หาดทรายขาว มีปะการังหน้าหาดหลายจุดพอให้ได้ชมกัน
ปะการังอ่อนที่ เกาะหินซ้อน ถนนคนเดินที่ เกาะหลีเป๊ะ  
       ปะการังสี หมู่เกาะตะรุเตา            ถนนคนเดินเกาะ ร้านอาหารมากมาย     

4.เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่มีผู้คนชาวเล เผ่าอุรักละโว้ย ชาวเลเดิมเป็นชนเผ่าเรร่อนที่อาศัยอยู่น่านน้ำอันดามันเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ชีวิตกับผืนทะเล แต่เดิมใช้ชีวิตลอยเรือเร่ร่อนในท้องทะเล เมื่อทะเลมีการกำหนดกฏเกณฑ์ชาวเลจึงต้องปักหลักบนเกาะอาดังและเกาะหลีเป๊ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 จนถึงปัจจุบัน ภายในเกาะปัจจุบันมีรีสอร์ทมากมายอาทิ บันดาหยารีสอร์ท หลีเป๊ะรีสอร์ท อันดามันรีสอร์ท และอีกมากมาย
5.หมู่เกาะดง ซึ่งอยู่ในการดูแลของอุทยานฯเกาะตะรุเตา มีความงดงามที่สุดแห่งทะเลตอนใต้ ทั้งปะการังและเกาะแก่งต่างๆ อาทิ เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เกาะผึ้ง และยังมีเกาะลองกวย ที่มีทะเลแหวกให้ได้ชมกัน
ภาพปะการัง หมู่เกาะตะรุเตา

หัวแหลมเกาะอาดัง เกาะหินงาม หมู่เกาะตะรุเตา
ยามเย็นที่หาดเกาะหลีเป๊ะ
เกาะดง หมู่เกาะตะรุเตา ปะการังหน้าเกาะดง
     
สถานที่พักแรมในหมู่เกาะตะรุเตา
1. เกาะตะรุเตา
  สถานที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีบังกะโลที่พัก และลานแค๊มป์สามารถ
   
ติดต่อที่พักได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  
2. เกาะหลีเป๊ะ เขตรับผิดชอบของอุทยานฯตะรุเตา มีบังกะโลที่พักและสิ่งอำนาวยความสะดวก โดยเอกชนได้
    ลงทุนสร้างรีสอร์ทใว้หลายแห่ง ดังนี้
    2.1  บันดาหยารีสอร์ท หาดพัทยา เป็นรีสอร์ทติดอันดับของเกาะหลีเป๊ะ
    2.2  หลีเป๊ะรีสอร์ท  หาดพัทยา
    2.3  วารินทร์รีสอร์ท หาดพัทยา
    2.4  อันดามันรีสอร์ท
    2.5 
ตะรุเตาคาบาน่า
3. เกาะอาดัง

4. เกาะราวี


บันดาหยา สถานที่ตากอากาศ เกาะหลีเป๊ะ ห้องอาหาร บันดาหยา
 บังกะโล บันดาหยา

คลิ๊กดูภาพ