ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ติดต่อสอบถาม
เบอร์ติดต่อ0813028782
โทร0847567468
ติดต่อสอบถาม
แพสำราญเขื่อนศรีนครินทร์
เบอร์กลาง


TR.01 2วัน1คืนทะเลตรัง เกาะกระดาน น้ำตกร้อน สระมรกต article

TR.02 เที่ยวตรัง  2 วัน 1 คืน 
ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก
สตรีทอาร์ต 3 Unseen น้ำตกร้อน สระมรกต ถ้ำเลเขากอบ

พัก โรงแรมธรรมรินธนา 1 คืน (หรือเทียบเท่า) 
วันแรก สนามบิน/รถไฟ/บชส/โรงแรม สตรีทอาร์ต สระมรกต น้ำตกร้อน ถ้ำเลเขากอบ

09.00 น. รถตู้รับคณะตามจุดต่างๆ พาชม สตรีทอาร์ต ศิลปะฝาผนังถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ Unseen น้ำตกร้อน ที่คลองท่อม และพาเล่นน้ำที่ สระมรกต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งอยู่ใกล้กัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวมรกต
14.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ พาคณะลงเรือชมความงดงามภายในถ้ำ
17.00 น. กลับถึงตัวเมืองตรัง นำคณะเข้าที่พัก
18.30 น. พร้อมกันอีกครั้งรถรับคณะพาชิมตลาดชินตา ศูนย์รวมอาหารหลากหลาย รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  พาชิมชาชักโรตีดัง ก่อนเข้าที่พัก  

วันที่สอง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก ส่ง สนามบิน/บขส./โรงแรม
06.30 น. รับคณะพาชิมอาหารเช้าเมืองตรัง สไตล์ติมซำหมูย่างเมืองตรัง (สำหรับมุสลิมมีบริการอาหารเช้า)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง เช็คอินลงทะเบียน มีห้องน้ำสำหรับเปลี่ยนเสื้ิอผ้าให้
09.30 น. ลงเรือท่องทะเลตรัง ครึ่งชม.ถึงปากถ้ำมรกต เจ้าหน้าที่อธิบายก่อนลงน้ำต่อแถวเข้าไปภายในถ้ำมรกตด้วยสีน้ำทะเลภายในถ้ำที่เขียวมรกตสมดั่งชื่อ เข้าชมชายหาดภายในถ้ำที่งดงาม ได้เวลาเดินทางขึ้นเรือเพื่อชมหาดทรายที่สวยที่สุดติดอันดับโลกที่ เกาะกระดาน  
12.00 น.  ถึงเกาะกระดาน บริการอาหารกลางวันบนเรือพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง จากนั้นนำคณะลงชมชายหาดสวยและ ดูปะการังหน้าชายหาด
14.00 น. ได้เวลาอำลาเกาะกระดาน พาคณะชม เกาะแหวน เกาะที่อุดมด้วยปะการังที่งดงาม
15.00 น.  ต่อด้วย เกาะเชือก แหล่งปะการังอ่อนและปลาชุกชุม
16.30 น.  กลับถึงท่าเรือ เปลี่ยนเสื้อผ้านำคณะเดินทางกลับตัวเมือง ส่งคณะตามจุดต่างๆโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ท่านละ  2,900     บาท
อัตรานี้ รวม  - ค่ารถตู้รับ-ส่งและนำเที่ยว  - ค่าที่พัก 1 คืน  - อาหารมื้อเช้า+กลางวัน  - อาหารว่าง  - เรือนำเที่ยว  -ค่าอุปกรณ์ดูปะการัง  - ชูชีพ  - ค่าอุทยานฯ  - ค่าไกด์ทะเล  - ประกัน 
วันเดินทาง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และเทศกาลหยุดต่อเนื่อง
เดือนตุลาคม66: 13-14, 14-15, 21-22, 22-23


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ตรัง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน

TR ทะเลตรัง day trip article
TR02 3วัน2คืนUnseenสระมรกตทะเลตรังล่องแพกินปู
TR03 .3วัน2คืน สองน่านน้ำตรัง-กระบี่ น้ำตกร้อน มรตก
5วัน4คืนสองน่านน้ำครบสูตรตรัง-กระบี่Copyright © 2010 All Rights Reserved.