ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
KK02 กระบี่ หมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก พายคายัค อ่าวท่าเลน

กระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่
เกาะทับ เกาะหม้อ ไร่เล อ่าวพระนาง
พายคายัค อ่าวท่าเลน แกรนด์แคนยอน

 เมืองกระบี่  เมืองในฝันสำหรับผู้รักทะเล ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ด้วยธรรมชาติที่งดงามของ
ขุนเขาหินปูนที่มีรูปลักษณ์แปลกตา ประกอบกับ กระบี่ มีสถานทีตากอากาศพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
มากมาย ทั้งทะเลงามและป่าเขาหินปูน ที่โด่งดังไปทั่วโลก เช่น เกาะพีพี อ่าวมาหยา ทะเลแหวก สระมรกต
 ทางทีมงานจึงขอแนะนำนักท่องเที่ยวลองสัมผัสเมืองกระบี่ดินแดนธรรมชาติที่มีความงดงามอย่างลงตัว
กระบี่ KB01.

หมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะทับ เกาะหม้อ อ่าวไร่เล
พายคายัค อ่าวท่าเลน แกรนด์แคนยอน

ระยะเวลา

  สำหรับคณะที่มาถึงกระบี่ ไม่เกิน 11.00 น. 
  ทัวร์หมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก เริ่ม 08.30-15.00 น. 
 ♣ ทัวร์พายคายัค อ่าวท่าเลน เริ่ม 12.00 - 15.00 น.

เงื่อนไขเวลา  
วันออกเดินทาง   ออกเดินทางทุกวัน เริ่มที่ 2 ท่าน 
โปรแกรมนี้รวม   1.ค่ารถรับ-ส่ง  2. ทัวร์2 วัน  3. อาหาร 4 มื้อ(เย็น-เช้า-เที่ยง-เช้า) 4.ที่พัก2คืน

โปรแกรมการเดินทาง  3 วัน 2 คืน
วันแรก    กระบี่ - โรงแรม - พายคายัค อ่าวท่าเลน
             เช้าถึงบ่ายเจ้าหน้าที่พร้อมรถปรับอากาศ รับคณะที่ 1.บขส.กระบี่ 2. สนามบินกระบี่ 
             Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00     เจ้าหน้าที่รับคณะที่โรงแรม เดินทางสู่ อ่าวท่าเลน
13.00     นำคณะชมการสาธิตการพายเรือคายัค จากนั้นเตรียมเดินทางสู่ ภูผาสูง ในนามแคนยอนเมือง
             ไทย ชมความงดงามของเขาหินปูนสลับซับซ้อน
                
วันที่สอง  กระบี่ - ท่าเรือ - สปีดโบ๊ท ทะเลปอดะ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ ไร่เล ถ้ำพระนาง
07.00     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30     เจ้าหน้าที่รับคณะที่โรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือสปีดโบ๊ทท่องทะเลหมู่เกาะปอดะ 
               

             นำชม Unseen ทะเลแหวก เกาะทับ เกาะหม้อ  ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะไก่
             รับประทานอาหารกลางวัน และเล่นน้ำหน้าชายหาดสวยที่ เกาะปอดะ
14.00     นำชม อ่าวไร่เล และ ชม ถ้ำพระนาง
15.00     กลับถึงท่าเรือ เข้าที่พัก  ตามอัธยาศัย
วันที่สาม  โรงแรม - ส่งคณะเดินทางกลับ
07.00     บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
11.00     เช็คเอ๊า รถรับคณะส่ง

*********************************************************************
อัตราค่าบริการ  สถานที่พัก    โรงแรมศรีสุขสันต์      
ท่านละ                      บาท  หาดนพรัตน์ธารา
                                       โรงแรมอ่าวนางบุรี       ท่านละ                      บาท  หาดนพรัตน์ธารา

                                       โรงแรมกระบี่รีสอร์ท    ท่านละ                       บาท   อ่าวพระนาง

โรงแรมคริสตัลกระบี่


     ตัวเมืองกระบี่

  โรงแรมศรีสุขสันต์


     หาดนพรัตน์ธารา

โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท


      อ่าวพระนาง

โรงแรมบีชเทอเรส


อ่าวพระนาง

 คลิ๊กรายละเอียดการจอง
กระบี่ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม แพ็คเกจสุดพิเศษ ตั้งแต่ 2 ท่าน ออกเดินทางทุกวัน

KK01. กระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ อ่าวไร่เล เกาะไก่
KK03. หมู่เกาะห้อง เหลาหลาดิง เกาะผักเบี้ย หมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก article
KK04 กระบี่ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ น้ำตกร้อน สระมรกต
KK05 พายคายัค อ่าวท่าเลน หมู่เกาะปอดะ ทะเลแหวก น้ำตกร้อน สระมรกต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Trangmarina Co.,Ltd.(Marinatourcenter) 106/169 SoiNawamin59 Yak 7 Bungkhum Bangkok 10240 Thailand. Tel.02-3751557 (Office Hours) 081-3028782 Fax: 02-3751174 Email : marinatourcenter@hotmail.com เวลาทำการ (08.00 - 18.00น.) นอกเวลาทำการหรือวันหยุดราชการ ติดต่อ 081-3028782 ตรังมารีน่า สาขาตรัง : 201/20 ถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง รหัสไปรษณี 92000 Tel/Fax: 075-220907. 081-4072566, 086-6911861